Trung tâm đào tạo quốc tế

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

 

Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh

Quy mô: 4000 m², 7 tầng