Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi

Winhouse đạt giải nhất cuộc thi thiết kế phương án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi
Vượt qua nhiều đơn vị đến từ nhiều địa phương trong cả nước, có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi. Phương án của Winhouse được UBND tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn là phương án thi công.

Phương án kiến trúc đạt giải nhất của công ty Winhouse – Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi